Vilkår

Shoppingscoop.dk er ikke en webshop, og du kan ikke købe noget ved Shoppingscoop.dk. Shoppingscoop.dk er en uafhængig og gratis service. Shoppingscoop.dk modtager vederlag fra tredje part. Alle vores tilbud og kuponer bliver fundet ved manuelle søgninger. Vi får information direkte fra udbyderne af tilbuddene via internetsøgninger eller nyhedsbreve. Der kan fra Shoppingscoop.dk’s side ikke gives nogen garanti for gyldigheden af disse tilbud eller eventuelle fejl. Generelt er tilbuddene kun gældende i afgrænsede perioder eller i et bestemt antal. Ved problemer eller spørgsmål ang. specifikke tilbud bør udbyderen af tilbuddet kontaktes direkte.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indholdet på hjemmesiden er udvalgt og udarbejdet med allerstørste omhu. Dog kan vi ikke garantere for sidens indholds nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet. Ifølge lovpligtig bestemmelse, er vi selv ansvarlige for vores eget indhold på websiderne. I denne forbindelse skal det nævnes, at vi dog ikke er forpligtede til at fremvise evt. skjult information fra tredje part, ej heller til at undersøge omstændighederne, som peger i retning af ulovlig aktivitet. Ansvaret for indholdet af eksterne links (til websteder tilhørende tredje part) ligger udelukkende hos de operatører, som står bag de linkede sider. Shoppingscoop har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitik eller praksis af enhver tredjeparts webshop eller tjeneste. Ingen lovovertrædelser har været os bekendt på det tidspunkt, hvor links bliver lagt op. Hvis vi bliver bekendt med nogen former for lovmæssig krænkelse, fjernes det respektive link øjeblikkeligt.

Copyright

Shoppingscoop.dk er underlagt den danske ophavsretslov. Undtagen ved tydelig tilladelse gennem lov er enhver form for brug, reproduktion og bearbejdning af indholdet på vores hjemmeside underlagt copyright-beskyttelsen og kræver forudgående samtykke fra ejeren af rettighederne. Individuel reproduktion af sidens indhold er kun tilladt til privat brug og må således ikke bruges til indtjening hverken direkte eller indirekte. Uberettiget brug af copyrightet arbejde er strafbart. Shoppingscoop.dk forbeholder sig retten til ikke at være ansvarlig for hverken aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af informationerne. Shopingscoop.dk forbeholder sig retten til at ændre dele af siderne eller hele tilbuddet uden særlige bekendtgørelser herom samt at ændre, slette eller ophæve offentliggørelser midlertidigt eller permanent.